سومین کنگره تازه های آنژیو پلاستی اورژانس با موفقیت به اتمام رسید ، سایت در حال به روز رسانی کنگره سال آینده می باشد .