Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home/ppciir/public_html/wp-content/plugins/foogallery/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 89
راهنمای ارسال مقاله – سومین کنگره تازه های آنژیو پلاستی اورژانس

راهنمای ارسال مقاله :

–     مهلت ارسال چکیده مقالات تا 5 مهرماه 98خواهد بود.
–     ارسال چکیده مقالات از طریق سایت کنگره ،منوی ارسال مقاله، فرم ارسال مقاله امکان پذیر می باشد .

  • خلاصه مقالات حداکثر در 300 کلمه نوشته شود.

  • کلیه خلاصه مقالات با برنامه Microsoft word تحت ویندوز عربی یا فارسی با فونت میترا و سایز 14 تایپ شود.

  • فایل PDF معتبر نخواهد بود و مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

  • برای افرادی که مایلند با نویسندگان مقاله ارتباط برقرار کنند می توانید ای میل نویسندگان مقاله یا روش تماس با آنها را در آن بنویسید تا زمینه ای برای همکاریهای بعدی باشد.

  • برای طراحی اسلایدها از زمینه روشن و فونت مشکی استفاده کنید. اسلایدهای شلوغ، انیمیشنهای پیچیده، جداول شلوغ و جزییات فراوان ارزش اسلاید به عنوان یک ابزار کمکی را از بین خواهند برد.

  • قبل از شروع جلسه اسلایدها را به مسئول سالن تحویل دهید. برای اطمینان از پخش آن فونتهای مورد استفاده در نگارش اسلایدها را به همراه داشته باشید. بعلاوه پیشنهاد می شود اسلایدها را هم بر روی سی دی و هم بر روی فلش به همراه داشته باشید.

  • در صورتیکه کمیته علمی و اجرائی تصمیم بگیرند که کلیه اسایدها با یک طرح اجرا شود نمونه آن درصورت قبولی مقاله برای شما ارسال خواهد شد.

چند تذکر مهم :

تذکر 1: ارسال کننده می بایست ظرف مدت حداکثر 14 روز از طرف سایت تاییده دریافت نمایید.

لطفا در صورت عدم تایید رسید مقالات از طریق سایت کنگره بعد از 2 هفته ، عدم دریافت تاییدیه را به دبیرخانه گزارش نمایید.

تذکر 2: زیر نام ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود. (به ارائه دهنده مقالاتی امتیاز تعلق خواهد گرفت که در مقالات، زیر اسم هایشان خط کشیده شده باشد. )

تذکر 3: مسئولیت مطالب از نظر املایی و انشایی به عهده نویسندگان می باشد.

تذکر 4: خواهشمند است تمایل خود را جهت ارائه  به صورت پوستر یا سخنرانی (oral) اعلام فرمایید.

تذکر 5: خلاصه مقالاتی که در آنها نکات یاد شده رعایت نشده باشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

تذکر 6: نام فایل ارسالی نام و نام خانوادگی ارائه دهنده به انگلیسی باشد و در صورتیکه چند مقاله ارسال می نمایند با شماره از یک تا …. شماره گذاری شده و کنار نام و نام خانوادگی خود اضافه نمایند.