پیام دبیران

 

اهمیت سکته‌های قلبی و جایگاه آن به عنوان مهم‌ترین علت مرگ و میر بر کسی پوشیده نمی‌باشد و اینکه انجام انژیوپلاستی اورژانس در سکته حاد قلبی درمان ارجح است. در طی سالیان گذشته با همت همکاران محترم وزارت بهداشت، انجمن قلب و عروق ایران و اساتید محترم عضو کمیته سکته قلبی و تلاش همکاران زحمت‌کش اینترونشنال کاردیولوژیست و همکاران پرستاری آنها در بخش انژیوگرافی یکی از ارزشمندترین خدمات درمانی کشور تحت عنوان انژیوپلاستی اورژانس کرونر(primary PCI) راه‌اندازی و در حال اجرا می‌باشد. برای انجام بهتر این اقدام نیاز به اشتراک گذاشتن تجربیات و بحث در مورد یافتن بهترین راهکار‌ها می‌باشد. همکاران بخش قلب بیمارستان سینا که یکی از اولین و از جمله فعال ترین بیمارستان‌های ارائه‌دهنده این خدمت می‌باشد با یاری بسیاری از عزیزان درگیر این فرایند در کشور با برگزاری کنگره تازه‌های انژیوپلاستی اورژانس برای سومین سال پیاپی تلاش کردیم تا گامی در جهت بهینه‌کردن این فرایند برداریم، باشد تا با همراهی ارزشمندتان در این راه سربلند باشیم.